logo Nye metoder

ID2021_092

Pirfenidon (Esbriet)

Behandling av uklassifiserbar idiopatisk interstitiell lungesykdom.
Forslag mottatt

Forslag

Sendt inn
17.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_092
Om metoden
Legemiddel ( tablett) til behandling av uklassifiserbar idiopatisk interstitiell lungesykdom.

Status: 01.07.2021: Firma har trukket sin søknad om utvidelse av markedsføringstillatelse (MT) hos EMA (25.06.2021) (link​) og dermed ble det aldri aktuelt å legge frem metodevarslet for Bestillerforum.

Metodevarsel​​ (motatt 17.06.2021)