logo Nye metoder

ID2019_067

Plazomicin

Behandling av kompliserte urinveisinfeksjoner
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.05.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_067
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av kompliserte urinveisinfeksjoner.

​Metodevarsel


Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020) 

Oppdraget er avbestilt da markedsføringstillatelse (MT) er trukket.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 147-20

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for plazomicin til behandling av kompliserte urinveisinfeksjoner.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finnes her, se sak 104-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.06.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk