logo Nye metoder

ID2014_019

PleurX

Til bruk ved tapping av malign pleuravæske
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.07.2014
Sendt inn av
Leverandør, OneMed AS
ID-nummer
ID2014_019
Om metoden
Metode som muliggjør tapping av væske fra lungene til kreftpasienter

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.09.2014)

​Bestillerforum RHF ser ikke behov for en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Helseforetakene kan vurdere om metoden er aktuell for gjennomføring av mini-metodevurdering. Det helseforetak som evt. utfører en mini-metodevurdering registrerer oppstart og publiserer ved sluttføring i den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger hos Kunnskapssenteret.