logo Nye metoder

ID2017_062

Plitidepsin (Aplidin)

Kombinasjonsbehandling med deksametason i behandling av myelomatose (benmargskreft)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
13.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_062
Om metoden
Legemiddel som kombinasjonsbehandling med deksametason i behandling av myelomatose (benmargskreft)

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.02.2019)
Oppdraget avbestilles grunnet avslag på MT-søknad.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (25.02.2019) finner du her, se sak 30-19.

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.