logo Nye metoder

ID2019_024

Pomalidomid, bortezomib og dexametason

Kombinasjonsbehandling til voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
11.02.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_024
Om metoden
Pomalidomib (Imnovid) i kombinasjon med bortezomib og dexametason til voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlingsregimer, inkludert lenalidomib.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.03.2019):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pomalidomib (Innovid) i kombinasjon med bortezomib og dexametason til voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose som har fått minst to
tidligere behandlingsregimer, inkludert lenalidomid.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (18.03.2019) kommer her, se sak 37-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2019
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk