logo Nye metoder

ID2019_097, ID2016_010

Portable hjernescannere

For tidlig deteksjon og bestemmelse av hjerneslag
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
04.02.2016
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2019_097, ID2016_010
Om metoden
Bærbart medisinsk utstyr som brukes for å avdekke og skille mellom ulike typer hjerneslag. Det finnes flere produsenter, aktuelle produktnavn er for eksempel Visor og Strokefinder.

Metodevarsel (oppdatert 13.09.2019)

 

Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023)

I forbindelse med overføring av ansvar og oppgaver fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter er det behov for å be om endringer i noen oppdrag.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 11.12.2023 finner du her, se sak 190-23.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

Dokumentasjonen som finnes er ikke tilstrekkelig for å gi oppdrag om en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Folkehelseinstituttet kan følge metoden gjennom metodevarslingsfunksjonen og melde inn saken på ny til Bestillerforum RHF hvis/når det kan være aktuelt å gi et oppdrag.

Beslutning
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Avventer studiedokumentasjon.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 176-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.03.2016)

For tidlig å igangsette en metodevurdering på denne metoden nå, metoden følges (Kunnskapssenteret og sekretariatet for nye metoder) og tas opp igjen om et år med et oppdatert metodevarsel.