logo Nye metoder

ID2014_028

Posthemorragisk hydrocephalus

Metode tenkt brukt for å tappe hjernen for væske hos nyfødte.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.09.2014
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Helse Vest RHF
ID-nummer
ID2014_028
Om metoden
Hjerneblødninger hos for tidlig fødte barn kan iblant lede til at det ansamles væske i deler av hjernen. Forslaget gjelder en metode tenkt brukt for å tappe hjernen for væske.

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.10.2014)

​Bestillerforum RHF ser ikke behov for en nasjonal metodevurdering. Bestillerforum RHF anmoder om at Helse Bergen HF gjennomfører en mini-metodevurdering for å få oversikt over tilgjengelig litteratur.

Forslag