logo Nye metoder

ID2016_094

Prehospital nødtorakotomi

Utført av anestesileger i luftambulansetjeneste
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.11.2016
Sendt inn av
Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT), Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Norsk anestesiologisk forening (NAF)
ID-nummer
ID2016_094

​Forslag

 

 

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet gjøre en karlegging av hvilken type forskning som ligger til grunn for denne metoden, saken kommer så tilbake til Bestillerforum RHF.

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.09.2017)

Dersom det tilkommer nytt kunnskapsgrunnlag vil det være aktuelt å få gjennomført en metodevurdering.

Denne bestemte metoden med prehospital nødtorakotomi inngår ikke som en standard metode i prehospitale tjenester.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2017 finner du her, se sak 76-2017.