logo Nye metoder

ID2022_101

Pretomanid (Dovprela)

I medikamentelt i behandlingsregime ved multi-resistent tuberkulose (MDR-TB)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.06.2022
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universitetssykehus
ID-nummer
ID2022_101
Om metoden
Forslag om at virkestoffet pretomanid (tabletter) inkluderes i basisregimet av behandlingen av multiresistent tuberkulose, en sykdom forårsaket av tuberkelbakterier. Pretomanid tros virke ved å forstyre bakteriens mulighet for å bygge en cellevegg.

Forslag (09.06.2022)

Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022):
​Det er behov for å vurdere omtalen av legemidlet i de norske ​behandlingsretningslinjene for multi-resistent tuberkulose.

Finansieringsansvaret for legemidlet ligger hos RHF-ene ved bruk på sykehus og poliklinikk, men dekkes over blåreseptordningen ved bruk utenfor sykehus.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder tar informasjonen i forslaget til orientering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her, se sak 153-22​