logo Nye metoder

ID2014_030

Prostatakreft - fullstendig metodevurdering

Legemidler til bruk ved metastaserende prostatakreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
29.09.2014
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2014_030
Om metoden
Legemidler til bruk ved metastaserende prostatakreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.10.2014)
Bestillerforum RHF ber om at Kunnskapssenteret gjennomfører en fullstendig metodevurdering vedrørende bruk av legemidler ved metastaserende prostatakreft.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.10.2014
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
20.10.2014
Ferdigstilt
30.06.2016

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 15.08.2016 og sendt til beslutning.

Fullstendig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2016)
​Beslutningsforum for nye metoder tar informasjonen om fullstendig metodevurdering på prostata til orientering.

Beslutningsprotokoll (sak 53-2016)