logo Nye metoder

ID2016_066

Protonbehandling

Innføring og opprettelse av Protonsentra i Norge
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
06.09.2016
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Sykehuset Østfold
ID-nummer
ID2016_066
Om metoden
Innføring og opprettelse av Protonsentra i Norge

​Forslagsskjema

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.10.2016)

Bestillerforum RHF ønsker ikke å gjennomføre en metodevurdering av protonsenter i Norge i regi av systemet Nye metoder, men støtter at det bør gjøres en kunnskapsoppsummering i regi av andre prosesser.