logo Nye metoder

ID2016_022

Psykoedukativ behandlingn/intervention

Ved ADHD hos voksne
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
08.02.2016
Sendt inn av
Kunnskapssenteret i FHI
ID-nummer
ID2016_022

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016)

 Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om å gjennomføre et litteratursøk og presentere dette på kommende møte.

​Forslagsskjemaet