logo Nye metoder

ID2015_040

Psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid ved psykoselidelser

Bruk av psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid ved psykoselidelser
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.09.2015
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2015_040
Om metoden
Bruk av psykoedukativt (kunnskapsformidlende) familiesamarbeid ved psykoselidelser

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.09.2015)

​Regionene innhenter innspill fra sine fagråd vedrørende forslaget om metodevurdering, blant annet i forhold til om det eventuelt er bestemte problemstillinger som anses som særlig aktuelle. Disse innspill formidles til sekretariatet for Bestillerforum RHF. Kunnskapssenteret utfører deretter et litteratursøk og en egnethetsvurdering. Etter dette tas saken opp igjen på møte i Bestillerforum RHF

Forslagsskjema