logo Nye metoder

ID2015_016

Psykoselidelser - fullstendig metodevurdering

Legemiddelbehandling ved psykoselidelser
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
04.05.2015
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2015_016
Om metoden
Legemiddelbehandling ved psykoselidelser

Beslutning i Bestillerforum RHF (01.06.2015)

​Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering nå. En ny drøfting i Bestillerforum RHF forutsetter at forslaget må spisses og eventuelt rettes mot medikamentfrie tilbud.