logo Nye metoder

ID2019_039

Quizartinib

Andrelinjebehandling av akutt myelogen leukemi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_039
Om metoden
Legemiddel (tablett) til andrelinjebehandling av akutt myelogen leukemi.

​Det europeiske legemiddelverket, EMA, besluttet i oktober 2019 (lenke) å ikke innvilge markedsføringstillatelse for denne metoden
.....................................................................................................

​Metodevarsel

Innspill fra leverandør

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
Bestillerforum RHF avventer bestilling av nasjonal metodevurdering inntil indikasjonen for MT er klar.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 62-19.