logo Nye metoder

ID2013_020

Radium‑223 (Xofigo)

Andrelinjebehandling av prostatakreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.08.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, St. Olavs Hospital HF
ID-nummer
ID2013_020
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til andrelinjebehandling av prostatakreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2013
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
15.05.2014
Ferdigstilt
16.12.2014

Beslutning

Beslutning tatt
23.02.2015
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (23.02.2015)

​Radium 223 (Xofigo®) kan innføres til behandling ved kastrasjonsresistent prostatakreft med symptomgivende benmetastaser.


Beslutningsforum 23.02.2015 – protokoll, sak 9-2015
Beslutningsforum 23.02.2015 – innkalling og saksdokumenter