logo Nye metoder

ID2013_025

Rainbow Acoustic Monitoring

Respirasjonsovervåking
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.08.2013
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2013_025
Om metoden
Pusten overvåkes med hjelp av en maskin som registrerer pustelyden.

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2013)
Anbefaler mini-metodevurdering ved et helseforetak. RHF- koordinatorene identifiserer aktuelt helseforetak.