logo Nye metoder

ID2017_099

Ramucirumab (Cyramza) - Indikasjon I. Ny vurdering

Behandling av avansert magekreft eller adenokarsinom i overgang mellom magesekk og spiserør
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
13.10.2017
Sendt inn av
Leverandør, Eli Lilly Norge AS
ID-nummer
ID2017_099
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av avansert magekreft eller adenokarsinom i overgang mellom magesekk og spiserør

​Forslag (13.10.2017)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.11.2017)
Det gis ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.