logo Nye metoder

ID2015_012

Ramucirumab (Cyramza) - Indikasjon I

Kombinasjon med paklitaksel til behandling av ventrikkelkreft etter førstelinjebehandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
02.02.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_012
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) brukt i kombinasjon med paklitaksel til behandling av ventrikkelkreft etter førstelinjebehandling

Metodevarsel

Bestillerforum RHF (20.11.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomført ved Statens legemiddelverk sendes til beslutning i de regionale helseforetak.

* Se beslutningen sammen med beslutning til ID2017_099 (link) fra samme møte.

Referat fra Bestillerforum RHF (20.11.2017) finner du her, se sak 174-17.

Bestillerforum RHF (23.10.2017)
Bestillerforum RHF ber om at den foreliggende hurtig metodevurderingen utarbeidet av Statens legemiddelverk sendes for gjennomgang og utkvittering på vanlig måte.

Referat fra Bestillerforum RHF (23.10.2017) finner du her, se sak 163-17.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)
​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.04.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
01.04.2016
Ferdigstilt
02.10.2017

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 20.11.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Ansvarlig
​Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.12.2017)
Ramucirumab (Cyramza) i kombinasjon med paklitaksel innføres ikke til behandling av ventrikkelkreft etter førstelinjebehandling.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.12.2017 finner du her, se sak 116-2017.