logo Nye metoder

ID2018_132

Ramucirumab (Cyramza) - Indikasjon IV

Som monoterapi til behandling av leverkreft hos pasienter med alfaføtoprotein ≥ 400 ng/ml, etter behandling med sorafenib
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
09.11.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_132

​Legemiddel som monoterapi til behandling av leverkreft hos pasienter med alfaføtoprotein  ≥ 400 ng/ml, etter behandling med sorafenib.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ramucirumab (Cyramza) som monoterapi til behandling av leverkreft hos pasienter med alfaføtoprotein ≥ 400 ng/ml, etter behandling med sorafenib.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) finner du her, se sak 210-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.12.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.