logo Nye metoder

ID2019_121

Ramucirumab (Cyramza). Indikasjon V

Førstelinjebehandling av metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft i kombinasjon med erlotinib
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
24.10.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_121
Om metoden
Førstelinjebehandling av metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft i kombinasjon med erlotinib

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ramucirumab (Cyramza) til førstelinjebehandling av metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft i kombinasjon med erlotinib.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 210-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk