logo Nye metoder

ID2019_030

Ranibizumab (Lucentis) - Indikasjon II

Behandling av non-proliferativ og proliferativ diabetisk retinopati
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
11.02.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_030
Om metoden
Legemiddel (injeksjon intravitrealt) til behandling av non-proliferativ og proliferativ diabetisk retinopati.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.03.2019):
Hurtig metodevurdering med oppsummering av behandlingseffekt, kostnader og budsjettkonsekvenser gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ranibizumab (Lucentis) til behandling av non-proliferativ og proliferativ diabetisk retinopati.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (18.03.2019) finner du her, se sak 43-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2019
Type
Oppsummering av behandlingseffekt, kostnader og budsjettkonsekvenser
Utreder
Statens legemiddelverk