logo Nye metoder

ID2019_014

Ranibizumab (Lucentis)

Behandling av retinopati hos premature spedbarn
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
22.01.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_014
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av retinopati hos premature spedbarn

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.02.2019)

En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ranibizumab (Lucentis) til behandling av retinopati hos premature spedbarn.


Protokoll fra Bestillerforum RHF (25.02.2019) finner du her, se sak 26-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.02.2019
Type
Forenklet hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk