logo Nye metoder

ID2019_012, ID2021_127

Ravulizumab (Ultomiris) - Indikasjon I

Behandling av paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.01.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_012, ID2021_127
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av PNH, en sjelden kronisk sykdom som forårsaker rask nedbrytning av røde blodlegemer.

Innspill fra fagperson.pdf (publisert 24.11.2023)

​..................................................................................................................................

Forslag (ID2021_127, revurdering av ID2019_012)

Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021)
Leverandør informerte ved forrige bestilling (ID2019_012) at de ikke kommer til å sende inn dokumentasjon til en kostnad-nytte vurdering. En forenklet vurdering med D-løp vil ikke være tilstrekkelig for å belyse hvilken prisreduksjon for ravulizumab som er nødvendig for at prioriteringskriteriene kan bli oppfylt. Ekulizumab er ikke metodevurdert og kostnaden er høy, og er derfor ikke et relevant sammenligningsalternativ.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en ny metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her , se sak 235-21.

..................................................................................................................................

 Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)
Firma som har markedsføringstillatelse har varslet at de ikke kommer til å sende inn dokumentasjon til oppdragene ID2019_012 og ID2019_117. Med dagens pris er det også lite sannsynlig at prioriteringskriteriene er oppfylt. ID2019_012 og ID2019_117 oversendes til de regionale helseforetakene som forbereder sakene til beslutning.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 096-21.

Metodevarsel (ID2019_012)

.................................................................................................................................


Beslutning i Bestillerforum RHF (25.02.2019)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ravulizumab til behandling av paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH).


Protokoll fra Bestillerforum RHF (25.02.2019) finner du her, se sak 24-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.02.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Beslutning

Beslutning tatt
10.05.2021
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

​Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (10.05.2021)
Ravulizumab (Ultomiris) innføres ikke til behandling av paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH).

Det er ikke mottatt dokumentasjon fra firma og prisen er høy.

Referat fra interregionalt fagdirektørmøte (10.05.2021) finner du her.