logo Nye metoder

ID2022_024

Regdanvimab (Regkirona)

Behandling av covid-19
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
13.01.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_024
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av covid-19

​​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)

Omikron er på nåværende tidspunkt den dominerende virusvarianten av covid-19 i Norge. Regdanvimab (Regkirona) ser ikke ut til å ha effekt på omikron. Saken tas videre til drøfting hos interregional ekspertgruppe med representanter fra helseforetak i alle fire regioner, knyttet til Nye metoder.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 031-22.