logo Nye metoder

ID2016_016

Regional kjemoterapi som behandlingstilbud for kreftpasienter

Regional kjemoterapi som behandlingstilbud for kreftpasienter
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
11.03.2016
Sendt inn av
Kreftforeningen
ID-nummer
ID2016_016
Om metoden
Kjemoterapi begrenset til en region eller til ett organ

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.04.2016)

Forslaget sendes tilbake til forslagsstiller med ønske om tydeliggjøring av hvilket indikasjonsområde; i form av lokalisering og kreftform som skal prioriteres.

​Forslag