logo Nye metoder

ID2016_084

Regional varmebehandling (hypertermi)

Ved høy-risiko bløtvevssarkom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
06.10.2016
Sendt inn av
Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus
ID-nummer
ID2016_084

​Forslagsskjemaet

Folkehelseinstituttet utarbeider et sammendrag på norsk av den nå foreliggende EUnetHTA-rapporten. Når et norsk sammendrag foreligger kan metoden sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saker til beslutning.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 188-19. 

 

 

Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering for regional varmebehandling (hypertermi) ved høy-risiko bløtvevssarkom.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
23.04.2018
Ferdigstilt
15.12.2019

Rapporten med norsk sammendrag er den 06.01.2020 sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

EUnetHTA rapport

Norsk sammendag av EUnetHTA rapport

 

Status (20.09.2019): Metodevurderingen gjøres i samarbeid med EUnetHTA og ventes ferdig i slutten av oktober 2019.

Status (29.04.2019): Metodevurderingen gjøres i samarbeid med EUnetHTA og ventes  ferdig i september 2019.

Beslutning

Beslutning tatt
24.02.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder 24.02.2020:
1. Regional varmebehandling (hypertermi) innføres ikke til behandling av høy-risiko bløtvevssarkom (STS).

2. Det er usikkerhet vedrørende dokumentasjon for effekt og bivirkninger av metoden.

3. Beslutningen vil kunne tas opp til ny vurdering når resultater fra nyere studier foreligger.

4. Inntil nye resultater foreligger, skal regional varmebehandling som tillegg til etablert behandling av høy-risiko sarkom kun skje i regi av kliniske studier.

 Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.02.2020 under sak 020-2020.