logo Nye metoder

ID2014_006

Regorafenib (Stivarga)

Til behandling av kolorektalkreft.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
07.02.2014
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2014_006
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av kolorektalkreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)

Bestillerforum RHF ber om at oppdraget om metodevurdering på regorafenib (Stivarga) avsluttes og tas ut av nasjonalt system. Dette med referanse til at det bare er legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for som skal metodevurderes og behandles i beslutningsforum for nye metoder.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.04.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.*

*Tidligere beslutning i Bestillerforum RHF (17.03.2014) var:
"Bestillerforum RHF ber om en oppdatert egnethetsvurdering fra Statens Legemiddelverk."

Metodevurdering

Oppdrag gitt
28.04.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk