logo Nye metoder

ID2018_058

Regorafenib (Stivarga). Forslag 2

Til behandling av kolorektalkreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
04.06.2018
Sendt inn av
Leverandør, Bayer AS
ID-nummer
ID2018_058
Om metoden
Legemiddel til behandling av kolorektalkreft

​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019):

Metoden dekkes av beslutning i Beslutningsforum for nye metoder 29.04.2019 (se under beslutning for denne metoden) og innføres fra 01.06.2019.
Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) kommer her, se sak 75-19.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk om en oppdatering av rapporten om forhåndsgodkjent refusjon fra 2018 på regorafenib (Stivarga) til behandling av kolorektalkreft.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 108-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.08.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
27.08.2018

Beslutning

Beslutning tatt
29.04.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutningsforum for nye metoder (29.04.2019)

1. Regorafenib (Stivarga) kan innføres til behandling i tredje eller fjerde linje til pasienter med metastatisk kolorektalkreft.
2. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen.
3. Behandlingen kan innføres fra 1. juni 2019, da det er denne datoen ny pris gjelder fra.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.04.2019 finner du her, se sak 46-2019.