logo Nye metoder

ID2017_032

Regorafenib (Stivarga). Indikasjon II

Andrelinjebehandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.03.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_032
Om metoden
Legemiddel til andrelinjebehandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved SLV for regorafenib (Stivarga) til andrelinjebehandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 68-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
08.12.2017
Ferdigstilt
05.10.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 29.10.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Kommentarer fra firma

 

Beslutning

Beslutning tatt
19.11.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (29.04.2019)

1. Regorafenib (Stivarga) kan innføres til behandling av voksne pasienter med
hepatocellulært karsinom som har blitt behandlet med sorafenib.
2. Dette forutsetter at prisen er lik eller lavere enn prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
3. Behandlingen kan innføres fra 1. juni 2019, da det er denne datoen ny pris gjelder fra.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.04.2019 finner du her, se sak 45-2019.

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (19.11.18)

Regorafenib (Stivarga) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom som har blitt behandlet med sorafenib.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 19.11.2018 finner du her - se sak 137-2018.