logo Nye metoder

ID2016_018

Rekombinant - analyse i diagnostisering av peanøttallergi

Diagnostiseringen av peanøttallergi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.03.2016
Sendt inn av
Link Medical Research AS/Thermo Fisher Scientific
ID-nummer
ID2016_018
Om metoden
Analysen differensierer mellom reaksjon på proteiner assosiert med alvorlige reaksjoner og proteiner som er assosiert med lokale reaksjoner som ikke er alvorlige

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.04.2016)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

​Forslag