logo Nye metoder

ID2021_064

Remdesivir (Veklury) - Indikasjon II

Behandling av covid-19 hos voksne pasienter som ikke har behov for oksygenbehandling
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
22.04.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_064
Om metoden
Legemiddel (infusjon) som reduserer virusreplikasjon til behandling av pasienter med covid-19

Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.​

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforu​m for nye metoder 31.05.2021 finner du her, se sak 107-21.​​