logo Nye metoder

ID2020_052

Remdesivir (Veklury)

Behandling av COVID-19 hos pasienter ≥ 12 år med pneumoni som har behov for oksygenbehandling.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
30.06.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_052
Om metoden
Legemiddel (infusjon) som reduserer virusreplikasjon og brukes til COVID-19 pasienter med lungebetennelse

​Metodevarsel

Innspill fra fagmiljø

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020) 

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering via Nye metoder-systemet.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 126-20.