logo Nye metoder

ID2013_021

Renal nerveablasjon

Til behandling av behandlingsresistent hypertensjon
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.08.2013
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2013_021
Om metoden
Kirurgisk teknikk til behandling av høyt blodtrykk som ikke lar seg behandle med legemidler.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.02.2017):

Oppdraget om å gjennomføre en hurtig metodevurdering av metoden renal nerveablasjon til behandling av behandlingsresistent hypertensjon avbestilles.

Referat fra Bestillerforum RHF (27.02.2017) finner du her, se sak 32-17.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.03.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Statens strålevern bidrar for å sikre at strålevernshensyn belyses og ivaretas.

Tidligere beslutning i Bestillerforum RHF (17.03.2014) var "Forslag på vent. Bestillerforum RHF ber Kunnskapssenteret om å avbryte arbeidet med tidligere gitt oppdrag. Bestillerforum RHF vil vurder forslaget på nytt senest i mars 2015". 

Tidligere beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013) var "Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Kunnskapssenteret"

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.03.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret