logo Nye metoder

ID2015_007

Revestive (Tedoglutid)

Behandling av pasienter med kort tarmsyndrom
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
26.02.2015
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Helse Vest RHF
ID-nummer
ID2015_007
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av pasienter med kort tarmsyndrom

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)

Bestillerforum RHF ønsker ikke en metodevurdering på Revestive (Tedoglutid) i nasjonalt system. RHFene har ikke finansieringsansvaret for metoden.

​Forslag