logo Nye metoder

ID2023_102

Risankizumab (Skyrizi) - Indikasjon IV

Behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel eller Janus Kinase (JAK)-hemmere
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
02.11.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_102

​Anmodning (lenke) (publisert 02.11.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder (12.02.2024)

Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF for risankizumab (Skyrizi) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel eller Janus Kinase (JAK)-hemmere.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 12.02.2024, sak 026-24.

 

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.02.2024
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF