logo Nye metoder

ID2023_028

Ritlecitinib (Litfulo)

Behandling av alvorlig flekkvist håravfall (alopecia areata) hos pasienter fra 12 år
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
10.02.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_028
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av alvorlig alopecia areata

​Metodevarsel (publisert 17.03.2023)

 Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ritlecitinib til behandling av alvorlig flekkvist håravfall (alopecia areata) hos pasienter fra 12 år. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 069 -23. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2023
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
09.01.2024

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
​​Statens legemiddelverk har mottatt og validert dokumentasjon fra legemiddelfirma og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt