logo Nye metoder

ID2018_069

Rituksimab (MabThera). Indikasjon III

Legemiddel til behandling av pemfigus vulgaris
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
16.06.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_069
Om metoden
Pemfigus vulgaris er en sjelden autoimmun blemmesykdom.

Metodevarsel​

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

En forenklet vurdering av kostnader og budsjettkonsekvenser gjennomføres ved Statens legemiddelverk for rituksimab (MabThera) til behandling av pemfigus vulgaris.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 118-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.08.2018
Type
Forenklet vurdering av kostnader og budsjettkonsekvenser
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.