logo Nye metoder

ID2016_029

Rociletinib (Xegafri)

Til behandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_029
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av ikke-småcellet lungekreft

Beslutning (27.06.2016)

Sekretariatet for Nye metoder har 27.06.2016 fått opplysninger om at produsenten av rociletinib (Xegafri) har trukket søknaden om markedsføringstillatelse. Lenke her til informasjon fra det europeiske legemiddelverk, EMA. I og med at legemidlet ikke vil bli godkjent er det ikke lenger grunnlag for å gjøre en metodevurdering og oppdraget trekkes.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres for rociletinib (Xegafri) til behandling av avansert eller tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft ved Statens legemiddelverk.

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk