logo Nye metoder

ID2016_040

Rotorablasjon (FIRMap og RhytmView)

Behandling av hjerterytmeforstyrrelser
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret i FHI
ID-nummer
ID2016_040
Om metoden
Metoden omfatter avansert bilediagnostikk kombinert med bruk av kateterbasert radiofrekvensablasjon.

Oppdatert metodevarsel (oktober 2019)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

Oppdraget avsluttes hos Folkehelseinstituttet. Saken sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 200-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for rotorablasjon («Rotor Mapping») ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser.

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet

Status for metodevurderingen (16.12.2019)
Det ble bestilt hurtig metodevurdering i 2016, men produsent har ikke fremskaffet dokumentasjonspakke. Metoden sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) og det gjøres en beslutning basert på informasjonen som finnes.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) ​
Oppdraget avsluttes hos Folkehelseinstituttet. Saken sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 200-19.

Beslutning

Beslutning tatt
27.01.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.01.2020)

1. Rotorablasjon (FIRMap™og RhytmView™) innføres ikke til behandling av hjerterytmeforstyrrelser (atrieflimmer).

2. Det foreligger ikke dokumentasjon for den relative effekt av denne metoden.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.01.2020 under sak 009-2020.