logo Nye metoder

ID2017_117

Rovalpituzumab tesirine

Vedlikeholdsbehandling av småcellet lungekreft etter kjemoterapi
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
11.12.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_117
Om metoden
Legemiddel til vedlikeholdsbehandling av småcellet lungekreft

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for rovalpituzumab tesirine til vedlikeholdsbehandling av småcellet lungekreft etter kjemoterapi.

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 7-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.01.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.