logo Nye metoder

ID2016_090

Rurioctocog alfa pegol (Adynovate)

Behandling av hemofili A
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.11.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_090
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av hemofili A

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (12.12.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for rurioctocog alfa pegol (Adynovate) til behandling av hemofili A.

 

Referat fra Bestillerforum RHF (12.12.2016) finner du her, se sak 149-16.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.02.2017
Ferdigstilt
07.03.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 21.03.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
17.12.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.12.2018):

1. Rurioktokog alfa pegol (Adynovi®) innføres ikke nå til behandling av hemofili A

2. Legemidlet kan imidlertid inngå i senere LIS-anbud.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.12.2018 finner du her - se sak 155-2018.

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

Rurioktokog alfa pegol (Adynovi) innføres ikke nå til behandling av hemofili A.

Legemiddelet kan inngå i fremtidige LIS-anbud. Resultatet av anbudet skal behandles av Beslutningsforum for Nye metoder.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 095-2018.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.04.2018)

​Rurioktokog alfa pegol (Adynovi®) innføres ikke nå til behandling av hemofili A. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud for konvensjonelle faktor VIII-konsentrater. Rurioktokog alfa pegol (Adynovi®) kan innføres som førstevalg dersom dette er det rimeligste legemiddelet av faktor VIII-konsentratene. Resultatet av anbudsprosessen skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder, når denne er gjennomført.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.04.2018 finner du her, se sak 49-2018