logo Nye metoder

ID2017_044

Ruxolitinib (Jakavi). Indikasjon II

Behandling av polycytemia vera (PV)
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
24.04.2017
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2017_044
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av polycytemia vera (PV)

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):
Bestillerforum RHF opprettholder tidligere beslutning om hurtig metodevurdering fra 24.04.2017.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 87-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ruxolitinib (Jakavi) ved polycytemia vera (PV) og behandling av PV som er resistent mot eller intolerant overfor hydroksyurea.

*​Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.