logo Nye metoder

ID2016_012

Samvalgsverktøy

Digitalt verktøy for samvalg mellom lege og pasienter med ikke - småcellet lungekreft: Kirurgi eller stereotaksi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.03.2016
Sendt inn av
Helse Sør-Øst
ID-nummer
ID2016_012
Om metoden
Verktøyet skal hjelpe pasient og lege med å sammen komme frem til og velge den beste behandlingen for pasienten

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.04.2016)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. Forslaget sendes tilbake til forslagstiller med anbefaling om å se til pilotene i Helse Nord og Helse Sør-Øst, samt henvise til Helsedirektoratets arbeid.

​Forslag