logo Nye metoder

ID2016_019

Screening for tarmkreft

Effekt og kostnadseffektivitet av screening mot tarmkreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
08.02.2016
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2016_019
Om metoden
Screeningprogram for tykktarmskreft retter seg mot hele befolkningen i en definert aldersgruppe.

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.04.2016)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering på forslaget via Nye metoder. Forslaget sendes tilbake til Kunnskapssenteret sin bestillerprosess.

​Forslag