logo Nye metoder

ID2015_032

Sebelipase alfa (Kanuma)

Enzym erstatnings terapi (EET) ved lysosomal acid lipase (LAL) mangel
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
03.08.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_032
Om metoden
Enzym erstatnings terapi (EET) ved lysosomal acid lipase (LAL) mangel

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.08.2015)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering på forslaget.

​Metodevarsel