logo Nye metoder

ID2013_008

Sædvask

Til bruk i forbindelse med assistert befruktning
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
28.06.2013
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2013_008
Om metoden
Metode tenkt brukt for å fjerne viruspartikler fra sæd før assistert befruktning for å unngå overføring av alvorlig og kronisk seksuelt overførbare sykdom til partner.

Beslutning på Bestillerforum RHF (28.04.2014)

Bestillerforum RHF tilrår at NICE sin publiserte retningslinje og korresponderende kunnskapsoppsummering​ kan legges til grunn for videre beslutninger i RHF-strukturen. Helsedirektoratet mener at dette kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å avgjøre om metoden kan gis godkjenning etter bioteknologiloven. Det er derfor ikke behov for å gjennomføre metodevurdering ved Kunnskapssenteret.​

Metodevurdering

Beslutningen fra Bestillerforum RHF tilsier at det ikke gjennomføres en nasjonal metodevurdering i Norge.

Beslutning

Beslutning tatt
29.09.2014
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder(29.09.2014)

Retningslinjen for etablering og utforming av tilbud om assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer (sædvask) kan innføres.​

Beslutningsforum 29.09.2014 - protokoll, sak 15-2014
Beslutningsforum 29.09.2014 - innkalling og sakspapirer​​