logo Nye metoder

ID2015_004

Sekukinumab (Cosentyx) - Indikasjon I

Behandling av plakkpsoriasis
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
16.01.2015
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2015_004
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av plakkpsoriasis. Alternativ staving; Secukinumab

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.02.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

​Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.02.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
23.02.2015
Ferdigstilt
09.09.2015

Beslutning

Beslutning tatt
16.11.2015
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (16.11.2015)

​Sekukinumab (Cosentyx®) kan innføres som behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

Beslutningsforum for nye metoder 16.11.2015 - Protokoll, sak 46-2015

Beslutningsforum for nye metoder 16.11.2015 - Innkalling og saksdokumenter