logo Nye metoder

ID2015_024

Sekukinumab (Cosentyx) - Indikasjon II

Behandling av psoriasisartritt (PsA) og ankyloserende spondylitt (AS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.06.2015
Sendt inn av
Leverandør, Novartis
ID-nummer
ID2015_024
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av psoriasisartritt (PsA) og ankyloserende spondylitt (AS, Bekhterevs sykdom). Alternativ staving; Secukinumab

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.08.2015)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på sekukinumab (Cosentyx) til behandling av psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt ved Statens legemiddelverk.

​Forslagsskjema

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.08.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Ferdigstilt
27.05.2016

A) Rapporten for indikasjonen ankyloserende spondylitt (AS) er klarert i Bestillerforum RHF den 24.06.2016 og sendt til beslutning:

​Hurtig metodevurderingsrapport (AS)

B) Rapporten for indikasjonen psoriasisartritt (PsA) er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.09.2016 og sendt til beslutning:
Hurtig metodevurderingsrapport (PsA)

 

Beslutning

Beslutning tatt
22.08.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

B) Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2016)

Sekukinumab (Cosentyx) innføres til behandling av psoriasisartritt og inngår i LIS-anbudet for psoriasisartritt

Beslutningsprotokoll (sak 50-2016)

 

A) Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.08.2016)

1. Sekukinumab (Cosentyx) innføres til behandling av ankyloserende spondylitt. Det forutsettes at sekukinumab inngår i LIS‐anbud for ankyloserende spondylitt.

2. Fremtidige indikasjoner er ikke omfattet av denne beslutningen, og det må gjøres nye kostnadsvurderinger for nye indikasjoner. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter skal samme pris gjelde for alle indikasjoner.

Beslutningsprotokoll (sak 41-2016)