logo Nye metoder

ID2019_120

Sekukinumab (Cosentyx) - Indikasjon IV

Behandling av ikke-radiografisk aksial spondyloartritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.10.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_120
Om metoden
Spondyloartritter er en gruppe med autoimmune revmatiske sykdommer som kjennetegnes av betennelse i rygg - og bekkenledd (aksial spondyloartritt) eller betennelse i ledd og sener i armer og ben (perifer spondyloartritt).

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019)*

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 209-19.

*Oppdatert beslutning 10.07.2020 -justert etter utstedt markedsføringstillatelse. (Opprinnelig: "

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
12.03.2020
Ferdigstilt
04.09.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.09.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess. ​

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
21.09.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.09.2020)
1. Sekukinumab (Cosentyx) kan innføres til behandling av ikke-radiografisk aksial spondyloartritt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet skal inngå i anbud, og kan tas i bruk fra 1. februar 2021.
 
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.09.2020 under sak 085-2020.